Tính pháp lý

Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh hiện nay được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động theo thông tư 51. Đây là kênh đầu tư hợp pháp được pháp luật và các cơ quan nhà nước cấp phép quản lý

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam là đơn vị quản lý kênh đầu tư hàng hóa phái sinh. Mọi hoạt động đều được giám sát bởi cơ quan nhà nước

Vốn đầu tư

Vốn đầu tư vừa phải, chỉ 19 triệu vnd có thể tham gia giao dịch hàng hóa trên thị trường quốc tế và không giới hạn số lượng vốn tối đa

Phí qua đêm lãi vay

Không bị tính phí qua đêm, Không tính lãi vay nên tiết kiệm được một số chi phí nhất định

hang-hoa-phai-sinh

Giao dịch hai chiều

Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận cả hai chiều. Thị trường tăng hay giảm, giá tăng hay giảm đều có thể thu được lợi nhuận nếu dự đoán đúng xu hướng giá

Mức độ an toàn

Tất cả hợp đồng đều dựa trên giá cả hàng hóa có thật, và được giao dịch liên thông đến các sở giao dịch hàng hóa quốc tế. Không lo bị làm giá hay thao túng giá ở thị trường quốc tế quy mô lớn

Thời gian giao dịch linh hoạt

Mua bán liên tục trong ngày và 5 ngày / tuần. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tham gia vào khung thời gian ngoài giờ hành chính, không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày như giao dịch chứng khoán cơ sở

Tỷ lệ sinh lời

Mức độ biến động giá của hàng hóaphái sinh cao hơn cổ phiếu niêm yết, và lợi thế về việc ký quý thấp hơn giá trị hợp đồng. Vì vậy rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của kênh đầu tư hàng hóa phái sinh cao hơn chứng khoán

invest24hinvest24h.net

By Trần Hảo

+84914242192