Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh giao dịch theo khung thời gian quốc tế, vì vậy nhà đầu tư có thể thoải mái tham gia giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày

Bảng thống kê thời gian giao dịch từng loại sản phẩm

thoi-gian-hang-hoa

thoi-gian-giao-dich-hang-hoa2

Các múi giờ giao dịch hàng hóa phái sinh

thoi-gian-giao-dic

By Trần Hảo

+84914242192