tai-khoan-giao-dich-co-phieu-xm

Tài khoản giao dịch cổ phiếu XM giúp nhà đầu tư tiếp cận với hình thức đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp tại các nước phát triển hàng đầu hiện nay như Mỹ, Anh, Đức….Thông qua giao dịch mô phỏng tương tự đầu tư thực tế tại các thị trường chứng khoán

Đồng tiền cơ sở: USD

Đòn bẩy: Không có đòn bẩy

Spread: Theo từng tỷ giá cơ bản

Phí hoa hồng: Có

Số lượng lệnh mở/chờ tối đa: 50 lệnh

Lượng đặt lệnh tối thiểu: 1 lot

Tiền nạp tối thiểu: 10,000$

Đặc điểm

Đây là tài khoản dành cho những nhà đầu tư yêu thích giao dịch cổ phiếu thực tế được hưởng cổ tức và các điều kiện như giao dịch thật.

Tuy nhiên, tài khoản này yêu cầu số tiền nạp tối thiểu cao từ 10.000 USD trở lên. Sở dĩ như vậy là bởi tài khoản Share do XM cung cấp không được phép sử dụng đòn bẩy.

Một điểm nữa

Theo quy định từ XM bạn phải đặt lệnh tối thiểu là 1 cổ phiếu với khối lượng nhỏ nhất là 1 lot.

Mặc dù cung cấp hàng ngàn sản phẩm cổ phiếu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng với việc không cho sử dụng đòn bẩy thì só tiền nạp tối thiểu 10.000 USD chỉ thực sự phù hợp với nhà đầu tư quan tâm giao dịch cổ phiếu thật

Ví dụ
Giao dịch Apple (AAPL.OQ)  tại XM

tai-khoan-co-phieu-xm

Điều chỉnh cổ tức cho cổ phiếu

Điều chỉnh cổ tức được áp dụng cho các cổ phiếu. Khi một công ty cổ phần trả cổ tức cho các cổ đông, điều chỉnh cổ tức sẽ được áp dụng cho các tài khoản giao dịch của các khách hàng đang có lệnh của sản phẩm đó vào 00:00 GMT+2 (lưu ý có thể áp dụng giờ mùa hè) của ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

Các lệnh mua sẽ nhận được số tiền theo công thức sau:

Điều chỉnh cổ tức = cổ tức cổ phiếu tuyên bố x (1 – thuế suất) x khối lượng theo lot

invest24h –  chứng khoán invest24h

By Trần Hảo

+84914242192