Khái niệm

"Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) Việt Nam): Là một chỉ số tổng hợp được xây dựng để cho một đánh giá khái quát về hoạt động trong ngành sản xuất và đóng vai trò như một chỉ số hàng đầu cho toàn bộ nền kinh tế. Chỉ số được hình thành từ các chỉ số phổ biến riêng đo lường sự thay đổi về sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc làm, thời gian giao hàng của nhà cung cấp và lưu kho hàng hóa mua.

Yếu tố cấu thành nên chỉ số PMI

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index™ - PMI™) là một chỉ số tổng

hợp dựa vào năm trong số các chỉ số riêng biệt với những trọng số sau:

(1) Đơn đặt hàng mới - 0,3

(2) Sản lượng - 0,25

(3) Việc làm - 0,2

(4) Thời gian giao hàng của nhà cung cấp - 0,15

(5) Tồn kho các mặt hàng đã mua - 0,1.

Sự thay đổi của PMI tác động thế nào đến chỉ số chứng khoán


Nhận xét: Những thời điểm mà chỉ số PMI dưới 50 điểm thì thị trường có tỷ suất sinh lời âm trong tháng đó. Ngược lại, khi triển vọng thị trường tăng lên (PMI tăng hơn 50 điểm) thị trường phản ánh tích cực hơn.

- Chú ý:

Báo cáo của PMI được Nikkei công bố vào ngày đầu tiên của mỗi tháng trên website: https://www.markiteconomics.com/Survey/Page.mvc/PressReleases khi công bố chú ý các thông tin bên trong của chỉ số được đề cập.

Hiện tại, tại Việt Nam chỉ số PMI chưa thật sự quan trong đối với nhiều nhà đầu tư tuy nhiên tại những nước phát triển khác như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. chỉ số PMI được xem là tiêu chuẩn quan trọng cho hoạt động đầu tư.


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.