Khái niệm

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa ra hoặc đưa vào lãnh thổ Việt Nam làm giảm (xuất khẩu), làm tăng (nhập khẩu) nguồn của cải, vật chất của Việt Nam trong một thời kì nhất định và được tổng hợp theo hệ thống thương mại đặc biệt mở rộng.

Hàng xuất khẩu gồm: Toàn bộ hàng hoá có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất, được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài hoặc gửi vào các kho ngoại quan, trong đó:

+ Hàng có xuất xứ trong nước là hàng hoá được sản xuất, kinh doanh khai thác, chế biến trong nước ( Kể cả hàng gia công cho nước ngoài, hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài của các doanh nghiệp chế xuất ở trong hoặc ngoài khu chế xuất).

+ Hàng tái xuất là những hàng hoá nước ta đã được nhập khẩu, sau đó lại xuất khẩu nguyên dạng hoặc chỉ sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi về chất về hàng hoá đó.

Những chú ý khi quan sát hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu thể hiện nhu cầu hàng hóa từ nước ngoài đối với hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Hằng tháng thì GSO cũng tiến hành công bô khi nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu cần quan sát:

- Xu hướng tăng giảm của xuất nhập khẩu trong giai đoạn để biết được nhu cầu là như thế nào?

- Những hàng hóa có tốc độ tăng trưởng lớn nhất và thấp nhất

- Chú ý đối với những ngành có tỷ trọng xuất nhập khẩu lớn thì theo dõi hoạt động xuất khẩu để biết được tác động tới ngành mình là như thế nào


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.