BÀI 5: TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA

Khái niệm

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã bán trực tiếp cho người tiêu dùng (Bao gồm các cá nhân, hộ gia đình, tập thể), của các đơn vị cơ sở kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ (Bao gồm các đơn vị cơ sở kinh doanh thương nghiệp thuần tuý, các đơn vị cơ sở không chuyên kinh doanh thương nghiệp nhưng có tham gia bán lẻ hàng hoá, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ. . .), trong khoảng thời gian và không gian xác định.

Những lưu ý liên quan đến tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tổng mức bán lẻ hàng hóa thể hiện nhu cầu trong nước về sản phẩm và dịch vụ. Xem xét chỉ tiêu này có thể biết được nhu cầu tăng giảm như thế nào trong một thời kỳ. Quan trọng hơn là những yếu tố thể hiện bên trong của chỉ số bán lẻ hàng hóa.

Chỉ tiêu này giúp nhận biết được nguyên nhân vì sao tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ gia tăng, cần tập trung chú ý đến những lĩnh vực tăng mạnh nhất và những lĩnh vực giảm mạnh nhất. Ngoài ra còn quan sát nó tác động đến ngành và doanh nghiệp đang phân tích như thế nào


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.