Tăng trưởng GDP


Khi nghiên cứu về GDP, nên xem xét Tổng cung và Tổng cầu, Tổng cầu chủ yếu xem xét về Tổng cầu trong nước thể hiện qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, Tổng cầu của nước ngoài thể hiện qua hoạt động xuất khẩu. Trong xem xét tổng cung thì ta lần lượt xem xét tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, chỉ số IIP (chỉ số sản xuất công nghiệp) và chỉ số PMI. Đầu tiên đi vào chi tiết về tăng trưởng GDP.

Định nghĩa về GDP:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một nước, trong một thời kỳ nhất định.

Giải thích:

"GDP là giá trị thị trường..." : GDP cộng rất nhiều loại sản phẩm thành một chỉ tiêu duy nhất về giá trị của hoạt động kinh tế. Để làm được điều này, nó phải sử dụng giá thị trường. Do giá thị trường biểu thị số tiền mà mọi người sẵn sàng chi trả cho các hàng hóa khác nhau, nên nó phản ánh giá trị của những hàng hóa này.

"của tất cả..." : GDP cố gắng biểu thị một cách đầy đủ. Nó bao gồm tất cả các hàng hóa được sản xuất ra trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên các thị trường. GDP không tính những sản phẩm được sản xuất và bán ra trong nền kinh tế ngầm, ví dụ như dược phẩm bất hợp pháp.

"cuối cùng...": GDP chỉ bao gồm giá trị của những hàng hóa cuối cùng. Lý do là giá trị của những hàng hóa trung gian đã được tính vào trong giá cả của hàng háo cuối cùng. 

"hàng hóa và dịch vụ..."

GDP bao gồm cả những hàng hóa hữu hình (thực phẩm, quần áo, xe hơi...) và những dịch vụ vô hình (cắt tóc, lau nhà, khám bệnh). Khi bạn mua chiếc đĩa CD được thực hiện bởi một nhóm nhạc mà bạn yêu thích ghi âm, thì điều này có nghĩa là bạn mua một hàng hóa và giá mua nằm trong GDP.

"được sản xuất ra..."

GDP bao gồm mọi hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ hiện tại. Nó không bao gồm những giao dịch liên quan đến hàng hóa được sản xuất ra trong quá khứ. Khi công ty General Motors sản xuất và bán chiếc xe hơi mới, thì giá trị của chiếc xe hơi đó được tính vào GDP. Khi người nào đó bán chiếc xe hơi đã qua sử dụng cho người khác, thì giá trị của chiếc xe hơi đã qua sử dụng đó không nằm trong GDP.

"trong phạm vi một nước..."

GDP tính toán giá trị sản xuất trong phạm vi địa lý của một nước. Khi một công dân Canađa làm việc tạm thời ở Mỹ, thì giá trị sản xuất của anh ta là bộ phận cấu thành GDP của Mỹ. Khi một công dân Mỹ sở hữu nhà máy ở Haiti, thì giá trịsản xuất tại nhà máy của anh ta sẽ không nằm trong GDP của Mỹ (nó là một phần trong GDP của Haiti). Do vậy, các sản phẩm được đưa vào GDP của một quốc gia khi chúng được sản xuất ra trên lãnh thổ quốc gia đó, bất kể nhà sản xuất có quốc tịch nước nào.

"...trong một thời kỳ nhất định."

GDP phản ánh giá trị sản xuất thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian này thường là một năm hoặc một quý (3 tháng). GDP phản ánh lượng thu nhập và chi tiêu trong thời kỳ đó.

Phương pháp tính theo chi tiêu GDP

GDP = Y = C + I + G + X-M

Trong đó:

- Chi tiêu tiêu dùng (C): Bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ do các xí nghiệp sản xuất ra và bán cho các hộ gia đình.

- Chi tiêu đầu tư (I): Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trong kỳ. Vốn đầu tư phát triển xã hội bao gồm:

• Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm vốn xây lắp, vốn mua sắm thiết bị, vốn xây dựng cơ bản khác …

• Vốn tăng tài sản lưu động trong kỳ như tăng tồn kho giữa cuối kỳ và đầu kỳ về nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá trong lưu thông, sản phẩm sản xuất trong hộ gia đình nông nghiệp, phi nông nghiệp, kho dự trữ nhà nước.

- Chi tiêu của chính phủ về những sản phẩm và dịch vụ (G) bao gồm các chi tiêu của chính quyền trung ương và địa phương. Đây là các chi phí cho giáo dục quốc phòng, hành chánh, y tế, toà án, chi phí để duy trì trật tự công cộng, công trình công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng…

- Xuất khẩu ròng (NX) là chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của nền kinh tế. Đây là một chi tiêu phản ánh mối quan hệ kinh tế đối với nước ngoài của một quốc gia. GDP tính theo phương pháp chi tiêu là GDP tính theo giá thị trường vì chi tiêu được thanh toán theo giá thị trường.

Tỷ trọng cấu thành của GDP

Tùy theo phương pháp tính toàn mà tỷ lệ cấu thành của GDP là khác nhau:

- Chi tiêu ( C ), đầu tư (I) ,Chi tiêu của chính phủ ( G ) hoạt động xuất nhập khẩu ( X - M )

- Hoặc là thu nhập của chính phủ, thu nhập của người dân, thu nhập của doanh nghiệp.

- Theo báo cáo của tổng cục thống kê hằng quý, 6 tháng và hằng năm. Phân loại tăng trưởng GDP thành các yếu tố nhỏ khác như: (1) Nông, Lâm Ngư Nghiệp, (2) Công Nghiệp và Xây Dựng, (3) Dịch vụ

Thực tiễn tăng trưởng GDP tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Tương quan giữa thị trường chỉ số VNindex và tăng trưởng GDP


Có sự tương quan dương giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và tăng trưởng GDP. Tuy nhiên tăng trưởng GDP phản ánh sau tăng trưởng của VN-Index => chỉ số VN-Index thể hiển “ phong vũ bão của nền kinh tế”.

Chú ý khi phân tích tăng trưởng GDP:

Kết quả công bố so sánh với kỳ vọng và kế hoạch của tăng trưởng là như thế nào. (so với cùng kỳ, so với kế hoạch …) sẽ tác động mạnh đến thị trường chứng khoán nếu như chênh lệnh giữa 2 số này là càng lớn.

Phân loại ra các nhân tố bên trong là nguyên chính làm thay đổi tăng trưởng GDP (chú ý đến lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất và lĩnh vực tăng trưởng thấp nhất) 


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.