BÀI 2: NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ HÀNG HÓA THẾ GIỚI

Diễn biến giá hàng hóa thế giới


Giá hàng hóa thế giới ảnh hưởng chủ yếu bởi cung và cầu, do đó khi nghiên cứu hàng hóa cần tập trung nghiên cứu vè nguyên nhân ảnh hưởng đến cung và nguyên nhân ảnh hưởng đến cầu.

 Ảnh hưởng của giá hàng hóa tới thị trường chứng khoán

Giá hàng hóa tác động mạnh đến những ngành có đầu ra phụ thuộc vào giá hàng hóa như ngành dầu khí, ngành cao su, ngành mía đường … do đó nến có thể forecast được giá hàng hóa => sẽ xác định được xu hướng để đầu tư

Ví dụ về tương quan giữa giá dầu thế giới và ngành dầu khí tại Việt Nam


Giá hàng hóa thay đổi cũng tác động đến đến chi phí của những doanh nghiệp có đầu vào phụ thuộc vào hàng hóa, ví dụ như ngành nhựa, hóa chất, vận tải, … Khi giá hàng hóa giảm => chi phí của những doanh nghiệp trong ngành này giảm => Giúp lợi nhuận cho doanh nghiệp gia tăng.

- Chú ý ảnh hưởng giá hàng hóa tác động đến từng doanh nghiệp khi phân tích, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh bởi đầu ra phụ thuộc giá hàng hóa thế giới như PVD, GAS, PHR, BHS … và những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đầu vào như DPM (giá dầu), BMP (giá hạt nhựa), CAV (giá đồng), PAC (giá chì)….

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa thế giới

Nhu cầu

Nguồn cung

Chú ý: Trong phần này, sẽ tìm hiểu trong các báo cáo ngành, những ngành mà bị ảnh hưởng bởi giá hàng hóa


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.