Line Charts (Biểu đồ đường kẻ đơn)

Một biểu đồ đường kẻ đơn nối từ một điểm giá đóng (closing price) tới một điểm giá đóng kế tiếp. Khi kết hợp thành một đường kẻ đơn, chúng ta có thể nhìn thấy quá trình biến đổi giá tổng quát theo thời gian của một cặp tiền tệ. VD biểu đồ đường kẻ

 

Bar Charts (Biểu đồ thanh)

Một biểu đồ thanh cũng hiển thị các giá đóng, trong khi đó đồng thời hiển thị các giá mở (opening price) cũng như giá cao (high price) và giá thấp (low price). Gốc của thanh đứng chỉ giá trao đổi thấp nhất tại thời điểm đó, trong khi ngọn của thanh chỉ giá cao nhất được trả. Vì vậy, thanh đứng chỉ khoảng giá trao đổi của cặp tiền. Nhánh ngang bên trái thanh đứng là giá mở, và nhánh ngang bên phải là giá đóng.

Biểu đồ thanh cũng được gọi là biểu đồ “OHLC” (Open, High, Low, Close) bởi vì nó chỉ ra giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng.


Open: Giá mở là đường ngang nhỏ bên trái

High: Giá cao là đỉnh của đường đứng xác định giá cao nhất trong khoảng thời gian.

Low: Giá thấp là đáy của đường đứng xác định giá thấp nhất trong khoảng thời gian.

Close: Giá đóng là đường ngang nhỏ bên phải

Candlestick Charts (Biểu đồ nến)

Biểu đồ nến hiển thị cùng thông tin như một biểu đồ thanh, nhưng theo một định dạng đồ họa đẹp hơn. Các thanh nến vẫn chỉ khoảng giá cao đến giá thấp bằng một đường đứng.

Tuy nhiên, trong biểu đồ nến, một hình chữ nhật ở giữa chỉ khoảng giữa giá mở và giá đóng.

Nếu hình chữ nhật được làm đầy hoặc có màu thì giá đóng thấp hơn giá mở.

Trong ví dụ bên dưới, màu đen là được làm đầy. Đối với hình chữ nhật đen, đỉnh của chữ nhật là giá mở và đáy là giá đóng. If giá đóng cao hơn giá mở thì chữ nhật sẽ trắng hoặc không màu.Chúng ta không muốn sử dụng các nến trắng và đen. Chúng ta cảm thấy dễ nhìn hơn với đồ thị màu.

Chúng ta thay thế màu xanh cho trắng và màu đỏ cho đen. Có nghĩa là nếu giá đóng cao hơn giá mở thì màu xanh. Nếu giá đóng thấp hơn giá mở thì màu đỏ. Trong các phần sau bạn sẽ thấy cách sử dụng nến xanh và đỏ sẽ cho phép bạn nhìn biểu đồ nhanh hơn, như nhìn thấu xu hướng lên hoặc xuống và các điểm có khả năng đảo hướng


Mục đích của đồ thị nến hoàn toàn là phục vụ cho việc quan sát, bởi vì các thông tin hiển thị giống như biểu đồ thanh OHLC.

Ưu điểm của biểu đồ nến là:

Dễ hiểu và thuận tiện đối với người mới bắt đầu để tính toán phân tích đồ thị

Dễ sử dụng

Các nến và các mẫu hình nến có tên dễ nhớ chẳng hạn như sao băng (shooting star)

Thuận tiện cho việc xác định các điểm điều chỉnh của thị trường – các đảo hướng từ một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm hoặc ngược lại.

Bây giờ bạn đã biết tại sao biểu đồ nến rất hay và chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ nến cho hầu hết các ví dụ về sau.


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.