Khóa học phân tích hành vi của nhà tạo lập thị trường

4.999.999 ₫ 4999999.0 VND 4.999.999 ₫

4.999.999 ₫

    Sự kết hợp này không tồn tại.

    Khóa học phân tích hành vi của nhà tạo lập thị trường

    Trên thị trường chứng khoán yếu tố quyết định đến 80% sự tăng giá của cổ phiếu là bởi các nhà tạo lập thị trường. Phân tích được hành vi của dòng tiền lớn (dòng tiền từ các tổ chức, quỹ, nhà đầu tư lớn) sẽ giúp nhà đầu tư đạt được hiệu quả tốt hơn.

    Khóa học được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc tại khối khách hàng doanh nghiệp và trực tiếp được làm việc hàng ngày với nhà tạo lập thị trường. Khóa học mang tính ứng dụng thực tế cao và được ứng dụng phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân muốn theo dõi dấu chân dòng tiền lớn