Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán

2.999.999 ₫ 2999999.0 VND 2.999.999 ₫

2.999.999 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  NỘI DUNG KHOÁ HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

  Kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật

  Cách phân tích vận dụng các chỉ báo kỹ thuật trong thực tế tránh các lỗi sai thường gặp

  Cách nhận diện cổ phiếu để áp dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả

  Cách xây dựng hệ thống phân tích kỹ thuật trong giao dịch……