Khóa học Nhập môn đầu tư chứng khoán

2.999.999 ₫ 2999999.0 VND 2.999.999 ₫

2.999.999 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC NHẬP MÔN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  Giới thiệu tổng quan thị trường chứng khoán

  Các chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn hiệu quả

  Giới thiệu các phương pháp phân tích chứng khoán

  Cách xem bảng giá chứng khoán và các công cụ hỗ trợ phân tích

  Phân tích cơ bản, các chỉ số cơ bản và nguồn thông tin

  Phân tích kỹ thuật và phương pháp dự đoán

  Giới thiệu về các trường phái và công thức giao dịch kinh điển hiện nay