Khóa học Phân tích cơ bản chứng khoán

2.999.999 ₫ 2999999.0 VND 2.999.999 ₫

2.999.999 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  NỘI DUNG KHOÁ HỌC PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHỨNG KHOÁN:

  Kiến thức chuyên sâu về phân tích cơ bản: Phân tích vĩ mô, ngành nghề, doanh nghiệp,……

  Cách vận dụng phân tích cơ bản trong các tình huống phân tích đầu tư

  Phân tích doanh nghiệp niêm yết chuyên sâu

  Xây dụng mô hình phân tích cơ bản phù hợp đặc điểm đầu tư cá nhân