I24 Robot

Robot tín hiệu chứng khoán

Robot tín hiệu chứng khoán phái sinh

Robot tín hiệu chứng khoán giúp rút ngắn quá trình ra quyết định giao dịch. Robot dựa trên ngôn ngữ lập trình thuật toán. Bằng cách mã hoá các chiến thuật giao dịch thành một hệ thống
Dưới đây là bản test robot tín hiệu phái sinh. Kết quả backtest tín hiệu phái sinh trong giai đoạn 2017-2019 tỷ lệ tín hiệu win 73%

Tổng hợp các chỉ báo và bộ lọc chứng khoán

invest24h đã sưu tầm và tổng hợp 400 chỉ báo bộ lọc chứng khoán

Một số ví dụ:

robot-tin-hieu-3

robot-chung-khoan

tin-hieu-chung-khoan

robot-dau-tu-chung-khoan

Nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng hệ thống chỉ báo và bộ lọc chứng khoán vui lòng liên hệ 0914242192