Một số nét khái quát về dự án invest24h

Sau thời gian làm việc tại nhiều vị trí khác nhau ở công ty chứng khoán, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết về một mô hình cung cấp các dịch vụ: đào tạo chứng khoán, uỷ thác đầu tư. Và invest24h là tổ chức được thành lập với tiêu chí độc lập khách quan trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán

Tại sao lại cần phải khách quan và hoạt động độc lập

Nhà đầu tư giao dịch lâu năm đều hiểu xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư, vì vậy để đảm bảo tính khách quan cho dự án invest24h chúng tôi hiện không làm việc tại công ty chứng khoán, mặc dù có nhiều lời mời từ các công ty chứng khoán cho vị trí leader team tư vấn đầu tư

Về kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán của admin

admin có kinh nghiệm đầu tư lâu năm và trải nghiệm nhiều vị trí tại các công ty chứng khoán như: trưởng phòng tư vấn đầu tư  (admin là trưởng phòng tư vấn trẻ nhất trong công ty tại thời điểm làm việc), chuyên viên tư vấn khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên phòng tự doanh công ty chứng khoán

Mỗi vị trí công tác đều mang đến trải nghiệm và tích luỹ sâu hơn về nghề chứng khoán

Đối với tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân chúng tôi được tiếp xúc và tư vấn hàng trăm nhà đầu tư khác nhau ở nhiều lứa tuổi và sử dụng nhiều phương pháp đầu tư khác nhau.

Đối với làm việc tại phòng khách hàng doanh nghiệp và bộ phận tự doanh công ty chứng khoán giúp chúng tôi hiểu sâu sắc bản chất vận động của thị trường, quy trình của nhà tạo lập, và cách vận hành của một đội lái chuyên nghiệp….

Nhờ trải nghiệm sâu trên thị trường và quá trình tích luỹ kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng đối với khách hàng invest24h

mot-so-net-du-an

Dịch vụ tại invest24h

I24 LEARN: KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Khoá học chứng khoán bao gồm: Khoá học cơ bản đối với nhà đầu tư mới, hoặc các khoá học phân tích chuyên nghiệp với nhà đầu tư có kinh nghiệm

I24 FUND : UỶ THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

uỷ thác đầu tư chia sẻ lợi nhuận rủi ro theo từng gói dịch vụ. Chỉ uỷ thác duy nhất giao dịch sản phẩm cổ phiếu trái phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán được pháp luật Việt Nam bảo vệ

Founder: Trần Hảo

Phone: 0914242192