mot-so-net-khai-quat

Dịch vụ tại invest24h

I24 ADVISOR Tư vấn đầu tư chứng khoán

I24 Advisor hỗ trợ nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, giải đáp các thắc mắc trong quá trình giao dịch. Hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch

I24 LEARN: Khoá học đầu tư chứng khoán

Khoá học chứng khoán bao gồm: Khoá học cơ bản đối với nhà đầu tư mới, khoá học phân tích chuyên sâu với nhà đầu tư có kinh nghiệm

I24 RESEARCH

Hệ thống báo cáo phân tích đầu tư chuyên sâu, báo cáo khuyến nghị nhằm cung cấp thông tin tham khảo trong quá trình đầu tư

mot-so-net-du-an

Về kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán của admin

Admin có kinh nghiệm lâu năm và trải nghiệm nhiều vị trí tại các công ty chứng khoán như: trưởng phòng tư vấn đầu tư, chuyên viên tư vấn khách hàng tổ chức, chuyên viên phòng tự doanh công ty chứng khoán

Mỗi vị trí công tác đều mang đến trải nghiệm và tích luỹ sâu hơn về nghề chứng khoán

Đối với tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân admin được tiếp xúc và tư vấn nhiều nhà đầu tư khác nhau ở nhiều lứa tuổi và sử dụng các phương pháp đầu tư khác nhau.

Đối với làm việc tại phòng khách hàng tổ chức và bộ phận tự doanh công ty chứng khoán giúp hiểu sâu sắc bản chất vận động của thị trường, quy trình của nhà tạo lập, và cách vận hành của một đội lái chuyên nghiệp….

Nhờ trải nghiệm sâu trên thị trường và quá trình tích luỹ kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi luôn không ngừng cố gắng mang đến dịch vụ chất lượng đối với khách hàng tại invest24h

Phone: +84914242192

By Trần Hảo

+84914242192