I24 FUND

ủy thác đầu tư chứng khoán I24 Fund

I24 Fund là dịch vụ uỷ thác đầu tư chứng khoán được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia của invest24h. I24 Fund chỉ đầu tư duy nhất cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

 

i24-fund

Phương thức hoạt động ủy thác đầu tư chứng khoán
Về tài sản uỷ thác

Tài sản sẽ đặt tại tài khoản chứng khoán đứng tên khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có thể theo dõi trạng thái đầu tư và yên tâm 100% tài sản được đảm bảo an toàn. Mọi giao dịch nộp rút tiền đều đứng tên khách hàng và chỉ duy nhất khách hàng có quyền nộp rút tiền về tài khoản ngân hàng

Về giao dịch

I24 Fund quản lý hoàn toàn việc giao dịch trên tài khoản, khách hàng đảm bảo số dư tài khoản đầu kỳ như đã cam kết. Trong thời gian đầu tư khách hàng không tự ý giao dịch trên tài khoản

Về hoạt động

Vào cuối kỳ hai bên tiến hành chốt NAV và thực hiện phân chia lợi nhuận rủi ro như cam kết ban đầu. Khách hàng không được tự ý rút tiền trong thời gian đầu tư không qua trao đổi với I24 Fund

i24-fund

Lợi ích khi ủy thác đầu tư chứng khoán tại I24 Fund

I24 Fund quyết định việc mua bán và quản lý danh mục giúp khách hàng không có nhiều thời gian theo dõi thị trường và khách hàng không có thời gian tìm hiểu chứng khoán từ đó tiết kiệm được thời gian cho khách hàng

Khách hàng được theo dõi và kiểm tra tình trạng tài khoản, giám sát hoạt động ủy thác

“Hãy để những công việc chuyên môn cho người có chuyên môn làm”. Thực tế nếu loại bỏ yếu tố may mắn thì trong thị trường chứng khoán nếu người chuyên nghiệp đầu tư không hiệu quả thì nghiệp dư cũng khó hiệu quả được

Các gói ủy thác đầu tư chứng khoán tại I24 Fund
Gói target 1

Nếu lãi dưới 6% khách hàng nhận toàn bộ. Nếu lãi trên 6% thì phần lãi 6% khách hàng nhận toàn bộ, còn phần lãi vượt mức 6% khách hàng và I24 Fund mỗi bên được nhận một nửa phần lãi vượt mức.

Nếu số tiền lỗ dưới 6% khách hàng chịu hoàn toàn. Nếu số tiền lỗ trên 6% khách hàng chịu phần 6% lỗ. Còn phần lỗ vượt mức 6% khách hàng và I24 Fund mỗi bên chịu một nửa phần lỗ vượt mức

Gói target 2

Tương tự gói target 1 áp dụng với mức 10%

Gói chia sẻ

Khách hàng nhận 75% lợi nhuận, I24 Fund nhận 25% lợi nhuận. Khách hàng chịu 90% thua lỗ, I24 Fund chịu 10% thua lỗ

Hoặc

Khách hàng nhận 65% lợi nhuận, I24 Fund nhận 35% lợi nhuận. Khách hàng chịu 85% thua lỗ, I24 Fund chịu 15% thua lỗ

Gói quản lý tài khoản

I24 Fund nhận phí quản lý tài khoản là 10% lợi nhuận và không chịu rủi ro nếu thua lỗ

Yêu cầu

Các gói dịch vụ tại I24 Fund yêu cầu giá trị NAV tối thiểu 200 triệu và thời gian đầu tư tối thiểu 6 tháng

Khách hàng có nhu cầu ủy thác đầu tư chứng khoán vui lòng liên hệ 0914242192

invest24hchứng khoán invest24h