I24 ADVISOR

Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ I24 advisor bằng cách mở tài khoản giao dịch chứng khoán, chứng khoán phái sinh, hàng hoá phái sinh tại các đối tác của chúng tôi. Quyền lợi của nhà đầu tư bao gồm:

Báo cáo phân tích đầu tư

Nhà đầu tư sẽ được nhận đầy đủ các báo cáo phân tích bao gồm: chiến lược đầu tư, góc nhìn kỹ thuật, các báo cáo phân tích cơ bản chuyên sâu…

Các công cụ hỗ trợ đầu tư

Không chỉ các báo cáo phân tích, invest24h còn cung cấp hàng loạt công cụ hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua bán

Thảo luận cùng chuyên gia

Với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả và đem đến sự thoải mái cho khách hàng mà không bị giới hạn, chúng tôi đưa ra cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp theo đặc điểm tài chính cá nhân

Các quyền lợi đặc biệt

Nhà đầu tư được tham gia vào Room hoạt động VIP, được tham gia miễn phí các buổi đào tạo khóa học đầu tư chuyên sâu

Mr Trần Hảo

Phone: 0914242192