huong-dan-su-dung-cqg
Khu vực quản lý vị thế
Lệnh

Là các lệnh giao dịch (Buy-Sell) được đặt để đóng hoặc mở vị thế

huong-dan-su-dung-cqg

Vị thế

Là kết quả giao dịch Buy-Sell sau khi khớp các lệnh

Một vị thế Long (L) được mở bởi 1 lệnh Buy với dự đoán giá Tăng và được được tất toán bởi lệnh Sell của cùng mặt hàng đó

Một vị thế Short (S) được mở bởi 1 lệnh Sell với dự đoán giá giảm và được tất toán bởi lệnh Buy của cùng mặt hàng đó.

 

huong-dan-su-dung-phan-mem-cqg

huong-dan-su-dung-cqg-3

Tất toán nhanh vị thế

Khách hàng Click chuột phải (với bản web) hoặc Ấn vào Vị thế đang mở (với bản mobile), chọn lệnh Liquidate hoặc Go Flat để tất toán tất cả các vị thế (đóng vị thế) một cách nhanh nhất

huong-dan-su-dung-cqg-4

Liquidate

Lệnh tất toán vị thế và không tác động đến các lệnh chờ của mã sản phẩm đó

Go Flat

Lệnh tất toán vị thế và đóng hết các lệnh chờ của mã sản phẩm đó

Trường hợp Khách hàng muốn đóng dần từng vị thế: Khách hàng lựa chọn đặt lệnh ngược với vị thế đang mở với số lot muốn đóng tương ứng (có thể chọn lệnh MKT để đóng nhanh)

huong-dan-su-dung-phan-mem-cqg

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG giao dịch hàng hóa Phần I

invest24h

By Trần Hảo

+84914242192