Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán
Trước tiên, nhà đầu tư cần lưu ý mở tài khoản chứng khoán là hoàn toàn miễn phí

Theo quy định, việc mở tài khoản phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa khách hàng và công ty chứng khoán. Hiện nay nhiều công ty chứng khoán quảng cáo mở tài khoản online, theo kinh nghiệm của Trần Hảo nên lưu ý tài khoản khi mở online chưa hoàn thiện hồ sơ thì mới chỉ được mở tại công ty chứng khoán hình thức mở treo và chưa được VSD duyệt, tài khoản mở online sau đó vẫn cần hoàn thiện hợp đồng bản cứng có đầy đủ giấy tờ chữ ký mới được duyệt và sử đụng đầy đủ tính năng.

Nhà đầu tư nên hỏi rõ về chính sách phí giao dịch, lãi suất margin, tất cả hợp đồng mở tài khoản ký quỹ nên ký nháy hết các mặt hợp đồng vì hiện nay vẫn còn một số công ty chứng khoán quy trình chưa chuẩn.

huong-dan-mo-tai-khoan-chung-khoan-hieu-qua

Các thông tin liên quan đến tài khoản

Khi mở tài khoản, nhà đầu tư phải cung cấp các thông tin sau cho công ty chứng khoán:

– Tên đầy đủ

– Địa chỉ thường trú.

– Số điện thoại

– Số chứng minh thư.

– Các thông tin khác như số tài khoản tại ngân hàng, số tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán khác (nếu có), thu nhập và kiến thức về thị trường chứng khoán.

– Khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các thông tin trên, nhà đầu tư cần thông báo ngay cho công ty chứng khoán.

Loại tài khoản

– Tài khoản thường: Hầu hết tài khoản mặc định luôn có tài khoản thường không sử dụng margin. Nhà đầu tư mua và bán chứng khoán thông qua tài khoản này trên cơ sở giao ngay.

– Tài khoản ký quỹ: Nhà đầu tư có thể sử dụng tài khoản này để vay tiền hoặc chứng khoán của công ty chứng khoán.

– Tài khoản uỷ thác: Là tài khoản qua đó nhà đầu tư uỷ thác quyền mua và bán chứng khoán mà không cần thông báo hoặc có sự đồng ý của nhà đầu tư.

Báo cáo tài khoản: Hàng tháng, công ty chứng khoán phải gửi bản báo cáo về tình trạng tài khoản chứng khoán. Báo cáo phải ghi rõ mọi sự thay đổi trên tài khoản.

cach mo tai khoan chung khoan uy tin

Cách chọn công ty chứng khoán phù hợp

Một công ty chứng khoán phù hợp cần có:

Hệ thống giao dịch trực tuyến thân thiện với người dùng, sản phẩm dịch vụ đầy đủ

Mức phí giao dịch thấp, lãi suất vay margin thấp ( nhà đầu tư lưu ý mức phí lãi thấp nhưng không phải thấp nhất, vì yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là hiệu quả đầu tư, hiện tại Trần Hảo đang giao dịch phí 0,15-0,18%)

Nhân viên môi giới hỗ trợ nhiệt tình và chuyên nghiệp, có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm đầu tư (mặc dù mức phí có thể cao hơn 0.03-0.1% hoặc phí vẫn vậy do chính sách công ty)

invest24hchứng khoán invest24h