huong-dan-giao-dich-hose

Hướng dẫn giao dịch trên HOSE

Quy trình hướng dẫn giao dịch trên hose

Các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao Động và quy định của UBCK)

Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 11h30; từ 13h00 đến 15h00

Thời gian giao dịch đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ như sau:

Thời gian giao dịch

Phiên 1: Từ 09h00 – 09h15 Xác định giá mở cửa

Phiên 2: Từ 09h15– 11h30 Từ 13h00 – 14h30 Khớp lệnh liên tục

Phiên 3: Từ 14h30 – 14h45 Xác định giá đóng cửa 09h00 – 11h30; 13h00 – 15h00 Giao dịch thoả thuận

Thời gian giao dịch đối Trái phiếu như sau: Giao dịch theo phương thức thoả thuận từ 09h00 đến 11h30; từ 13h00 đến 15h00 các ngày giao dịch

 Lô chứng khoán

Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Lô lẻ

Là lô chứng khoán có số lượng từ 01 đến 99 chứng khoán. Khách hàng chỉ được thực hiện giao dịch bán lô lẻ trực tiếp với công ty chứng khoán theo giá thoả thuận có biên độ dao động ( ±% biên độ) so với giá tham chiếu trong ngày .

Lô chẵn

Là lô chứng khoán có số lượng từ 100 đến 19.990 chứng khoán và là bội số của 10. Giao dịch bằng hình thức khớp lệnh định kỳ và liên tục

Lô lớn

Là lô chứng khoán có số lượng từ 20.000 chứng khoán trở lên. Giao dịch bằng hình thức thoả thuận. Giá thoả thuận nằm trong biên độ dao động giá.

Đối với trái phiếu

Không hạn chế khối lượng và mức giá đặt lệnh. Giao dịch bằng hình thức thoả thuận

Loại lệnh
Lệnh giới hạn

Là lệnh khách hàng chấp nhận với giá mua hoặc bán trong khoảng biên độ giữa giá trần và giá sàn

Lệnh ATO, ATC (lệnh giao dịch tại giá khớp lệnh)

Là lệnh mua hoặc lệnh bán mà khách hàng chấp nhận mọi mức giá khớp lệnh của thị trường trong 1 đợt khớp lệnh.

Giá tham chiếu

Là giá khớp lệnh của đợt khớp lệnh cuối cùng của ngày giao dịch trước đó. (Giá tham chiếu sẽ có thay đổi trong những ngày đặc biệt).

Cổ phiếu mới đăng ký niêm yết giao dịch lần đầu trên sàn không có giá tham chiếu. Giá khớp lệnh trong phiên giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho phiên giao dịch của ngày tiếp theo.

Biên độ dao động, giá trần, giá sàn

Biên độ dao động: Là tỷ lệ % dao động giá mua và bán chứng khoán trong ngày giao dịch do UBCKNN quy định. Biên độ dao động giá của cổ phiếu và chứng chỉ được thay đổi theo từng thời kỳ%.

Đối với cổ phiếu mới trong ngày giao dịch đầu tiên, biên độ dao động là ±20% giá chào sàn

Giá trần = Giá tham chiếu x ( 100% + biên độ)

Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – biên độ)

invest24hchứng khoán invest24h

Trần Hảo

+84914242192