I24 ADVISOR

Danh mục Cổ phiếu Khuyến nghị

Lưu ý

Danh mục cổ phiếu chỉ đưa ra vùng giá mua và giá cắt lỗ.
Khi cổ phiếu vi phạm cắt lỗ cần bán theo đúng nguyên tắc
Giá chốt lãi tuỳ thuộc target từng nhà đầu tư

Ngày khuyến nghị Mua Mã CKGiá muaGiá cắt lỗGhi chúNgày Khuyến nghị BánMã CKGiá muaGiá bánLãi/Lỗ
2020-08-10VOC18.517.5
2020-08-10AFX65.7
2020-08-10VPB21.520.92020-08-24VOC18.524.532.43%
2020-08-10VCS60582020-08-24AFX610.473.33%
2020-08-04GIL2019.1Điều chỉnh cổ tức2020-08-24GIL2023.6518.25%
2020-07-24DNM38362020-08-24DMC5153.24.31%
2020-07-23VGC20192020-08-24VGC2022.3511.75%
2020-07-20TDM24.35232020-08-10DNM386673.68%
2020-07-15VCB83802020-08-10VCB83830%
2020-07-15DMC51492020-07-24PVT10.410-3.84%
2020-07-15TNG12.512.22020-07-24PVD10.510-4.76%
2020-07-09PVD10.5102020-07-23TDM24.3525.54.72%
2020-07-09PVT10.4102020-07-20TNG12.512.82.4%
2020-07-01HBC109.42020-07-13HBC1010.88%
2020-07-01BVH45432020-07-13KSB2425.45.8%
2020-06-24TCM20.4192020-07-13BVH4548.27.11%
2020-06-24KSB24232020-07-13TCM20.4212.94%
2020-06-05ACL25242020-06-10CMX16.21917.28%
2020-05-29VCI23222020-06-10ACL2525.52%
2020-05-29CMX16.215.52020-06-09AGM13.315.818.79%
2020-05-29AGM13.3-14132020-06-05VCI2325.29.56%
2020-05-14KDC21.5202020-06-03VOC12.713.99.44%
2020-05-14VOC12.712VOC Cổ tức 1200đ2020-05-28HPG18.527.146.48%
2020-05-06PLX41-41.5392020-05-25KDC21.527.527.90%
2020-05-06DPM1413.82020-05-20PLX41.546.311.56%
2020-05-06DMC50472020-05-19IMP5254.85.38%
2020-05-06IMP52-53502020-05-12DPM1414.75%
2020-04-09CTG19.518.82020-05-12DMC5052.55%
2020-04-09HPG18.5182020-05-04TDM1720.822.35%
2020-04-03BFC10.5102020-04-28HVN1926.237.89%
2020-04-03TDM16.5-17162020-04-22CTG19.518.6-4.61%
2020-03-20BCC5.552020-04-21PVT810.531.25%
2020-03-20HVN19-19.5182020-04-20C4G45.742.5%
2020-03-20PVT872020-04-16BCC5.57.230.90%
2020-03-20C4G4-4.53.52020-04-09BFC10.511.37.61%
2020-03-20HT111-11.510.52020-03-31HT111.210.4-7.14%

Miễn trách nhiệm

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị được công khai miễn phí, nhằm mục tiêu cung cấp thông tin tham khảo mà không hàm ý khuyến cáo nhà đầu tư mua bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư sử dụng thông tin trong danh mục cổ phiếu này hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định mua bán của mình.