dac-diem-hop-dong

Đặc điểm hợp đồng phái sinh hàng hóa

Hợp đồng tương lai hàng hóa

Hợp đồng tương lai hàng hóa là một loại hợp đồng tương lai có loại tài sàn sản cơ sở là hàng hóa. Trong đó, hàng hóa được phân loại theo những nhóm hàng hóa cơ bản như:

Nhóm nông sản: gồm những sản phẩm như lúa mì, ngô, đậu tương,dầu đậu tương, khô đậu tương

Nhóm nguyên liệu: gồm đường, cao su, bông sợi, cà phê Arabica, cà phê Robusta

Nhóm kim loại: bao gồm kim loại công nghiệp như nhôm, đồng, thép,…

Nhóm năng lượng: như khí đốt, dầu thô,…

Tiêu chuẩn hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai

Được trao đổi và chỉ định chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng thực tế và địa điểm cho sản phẩm nhất định. Sản phẩm này có thể là một mặt hàng nông sản, chẳng hạn như 5.000 giạ ngô sẽ được giao trong tháng ba, hoặc nó có thể là tài sản tài chính, chẳng hạn như giá trị đồng đô la Mỹ là 62.500 pound trong tháng 12.

Các thông số kỹ thuật của hợp đồng là giống hệt nhau cho tất cả những người tham gia. Đặc tính này của hợp đồng tương lai cho phép người mua hoặc người bán dễ dàng chuyển quyền sở hữu hợp đồng cho một bên khác bằng cách giao dịch.

da-diem-hop-dong-phai-sinh

Với tiêu chuẩn của các thông số kỹ thuật hợp đồng, biến hợp đồng duy nhất là giá cả. Giá được phát hiện bằng cách đấu thầu và cung cấp, còn được gọi là báo giá, cho đến khi một trận đấu, hoặc giao dịch, xảy ra.

Đặc điểm hợp đồng phái sinh hàng hóa

Đối với mỗi hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch trên Sàn Giao dịch Hàng hóa, sẽ được Sàn Giao dịch công bố chi tiết về bản đặc tả hợp đồng.

Bản đặc tả hợp đồng (Specification Contract) cho ta thấy được những nội dung quan trọng nhất của một bản hợp đồng mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Trong đó, có 4 điểm đặc trưng của loại hợp đồng tương lai là:

Số lượng hàng hóa

Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa

Xác định ngày giao nhận thực tế hàng hóa trong tương lai

Xác định địa điểm giao nhận hàng hóa trong tương lai

Ví dụ

Khi nhà đầu tư thực hiện mở vị thế mua một hợp đồng tương lai của ngô, khi đó sẽ chấp nhận mua 5.000 giạ ngô với chất lượng được nêu trong đặc tả hợp đồng là ngô tiêu chuẩn loại 1, được chứng nhận theo thang đánh giá của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Thời gian giao nhận, và địa điểm giao nhận cũng được ghi rõ để nhà đầu tư có thể biết rõ. Đối với những người không có ý định giao nhận hàng hóa thực tế, họ sẽ tất toán hợp đồng ngay trước ngày giao dịch cuối cùng để không bước vào quá trình giao nhận hàng hóa.

Ngoài ra

Đặc tả hợp đồng còn nêu chi tiết nội dung về sản phẩm được giao dịch như: ký hiệu sản phẩm, bước giá, giờ giao dịch, biên độ giá trong ngày, những thông báo về ngày giao dịch đầu tiên, ngày giao dịch cuối cùng… Đó là những thông tin rất quan trọng đối với những nhà đầu tư thực hiện giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai phái sinh hàng hóa. Các chi tiết kỹ thuật của hợp đồng là giống nhau đối với tất cả người tham gia.

Đặc điểm của hợp đồng tương lai cho phép người mua hoặc người bán dễ dàng chuyển quyền sở hữu của hợp đồng sang một bên khác thông qua Sàn Giao dịch Hàng hóa. Với việc chuẩn hóa chi tiết kỹ thuật của hợp đồng, biến động duy nhất là giá cả của hợp đồng tương lai khi được giao dịch trên sàn giao dịch.

Giá của hợp đồng sẽ được quyết định bởi thị trường, cụ thể là cung và cầu của hàng hóa đó trong tương lai. Việc giao dịch tập trung cũng đảm bảo rằng hợp đồng sẽ được tôn trọng, loại bỏ rủi ro đối tác.

Điều này có nghĩa là khi một hợp đồng tương lai được mua hoặc bán, Sở Giao dịch trở thành người mua cho mọi người bán và người bán cho mọi người mua. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro tín dụng liên quan đến việc không mua được một người mua hoặc người bán duy nhất.

invest24hinvest24h.net

Trần Hảo

+84914242192