Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán

4,000,000 

Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán dành cho học viên đã có nền tảng kiến thức căn bản

Danh mục:

Mô tả

Nội dung khoá học phân tích kỹ thuật chứng khoán

Kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật
Cách phân tích vận dụng các chỉ báo kỹ thuật trong thực tế tránh các lỗi sai thường gặp
Cách nhận diện cổ phiếu để áp dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả
Cách xây dựng hệ thống phân tích kỹ thuật trong giao dịch……