Khóa học Phân tích chứng khoán căn bản

4,000,000 

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng đầu tiên khi tham gia thị trường chứng khoán, từ đó giúp học viên có nền tảng tư duy kiến thức chuẩn ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Danh mục:

Mô tả

Nội dung khóa học Phân tích chứng khoán căn bản

Giới thiệu tổng quan thị trường chứng khoán

Các chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn hiệu quả

Giới thiệu các phương pháp phân tích chứng khoán

Cách xem bảng giá chứng khoán và các công cụ hỗ trợ phân tích

Phân tích cơ bản, các chỉ số cơ bản và nguồn thông tin

Phân tích kỹ thuật và phương pháp dự đoán

Giới thiệu về các trường phái và công thức giao dịch kinh điển hiện nay