Phương pháp phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là gì?

Là phương pháp phân tích cổ phiếu dựa vào các nhân tố mang tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm chỉ ra giá trị nội tại (intrinsic value) của cổ phiếu trên thị trường.

Các nhân tố cơ bản cần nghiên cứu bao gồm

Phân tích thông tin cơ bản về công ty; phân tích báo cáo tài chính của công ty ; phân tích hoạt động kinh doanh của công ty; phân tích ngành mà công ty đang hoạt động; và phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng chung đến giá cả cổ phiếu.

Sau khi nghiên cứu, nhà phân tích có nhiệm vụ phải chỉ ra được những dự đoán cho những chỉ tiêu quan trọng như thu nhập kỳ vọng, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá trị hợp lý của cổ phiếu, các đánh giá quan trọng cũng như khuyến nghị mua/bán cổ phiếu trên thị trường.

Thông thường có 05 phương pháp định giá cổ phiếu là

Phương pháp định giá dựa trên luồng cổ tức

Phương pháp định giá dựa trên luồng tiền

Phương pháp định giá dựa trên hệ số P/E

Phương pháp định giá dựa trên các hệ số tài chính

Phương pháp định giá dựa trên tài sản ròng.

Một số mô hình phân tích cơ bản

Mô hình Top- down
BƯỚC 1

Phân tích các nền kinh tế và các thị trường chứng khoán khác nhau

Những vấn đề cần phân tích:

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và các thị trường tài chính

Những chính sách tài chính đang được chính phủ áp dụng

Phân tích những tác động của lạm phát – lãi  suất – tỷ giá hối đoái

Vấn đề thu hút vốn đầu tư và triển vọng đầu tư của quốc gia

Rủi ro và sự kỳ vọng vào nền kinh tế và TTCK

BƯỚC 2
Phân tích ngành

Mục tiêu

Xác định những ngành có triển vọng, những ngành dễ bị tổn thương, những ngành có tốc độ tăng trưởng tốt và ổn định so với nền kinh tế

Những vấn đề cần phân tích:

Phân tích cấu trúc cạnh tranh của các ngành

Những thuận lợi và khó khăn mà ngành nghề đó gặp phải

Phân biệt giữa “ngành hấp dẫn” và “ngành có lợi nhuận cao”

Các rào cản cạnh tranh và ưu tiên của chính phủ cho từng ngành

Mô hình SWOT
Điểm mạnh

Công ty đang làm tốt những việc gì?

Điều gì khiến công ty đó nổi bật hơn so với đối thủ?

Công ty đó có lợi thế gì so với các doanh nghiệp khác?

Điểm yếu

Công ty đang làm chưa tốt những việc gì?

Khách hàng và cổ đông đang phàn nàn về điều gì?

Những hạn chế khách quan và chủ quan còn tồn tại?

Cơ hội

Các điểm mạnh mà công ty còn có thể phát triển thêm?

Những xu hướng nào của thị trường sẽ ủng hộ công ty?

Thách thức

Các mối đe dọa đến công ty cả bên trong và bên ngoài?

Khả năng trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh?

Xu hướng thị trường có đi ngược lại định hướng phát triển của công ty ?

Phương pháp phân tích cơ bản
invest24h 1 tháng 3, 2022
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
Phân tích kỹ thuật chứng khoán