Phân tích kỹ thuật chứng khoán
Phân tích kỹ thuật chứng khoán
Nền tảng phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật quan tâm đến những gì đã xảy ra trên thị trường hơn là những gì nên xảy ra. Đó là cơ sở chính yếu để dự đoán tương lai.

Nhà phân tích kỹ thuật không quan tâm nhiều đến những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến giá mà tập trung vào biến động của giá trên thị trường.

Nhà phân tích kỹ thuật cho rằng các dao động không hoàn toàn độc lập và các hành vi nhất định về giá có xu hướng gắn liền với các hướng đi tiếp theo của giá.

Thị trường tồn tại những hình mẫu, những dạng đồ thị  và có tính lặp lại.

Ứng dụng của phân tích kỹ thuật

Xác định chiến lược kinh doanh cho ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Xác định các đường tiệm cận giá để có quyết định mua vào – bán ra cổ phiếu một cách hợp lý

Xác định các khoảng giao động của giá để xác định thời điểm nên hay chưa nên tham gia vào thị trường


Giả định của lý thuyết Dow

Giá phản ảnh tất cả

Thị trường có 3 xu hướng chính

Xu hướng chính có 3 pha

Các chỉ số thị trường phải xác nhận lẫn nhau

Khối lượng (volume) phải xác nhận xu hướng

Xu hướng sẽ tồn tại đến khi sự đảo chiều thực sự rõ ràng

Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật thông dụng
Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators)

Average True Range

Bollinger Bands

Commodity Channel Index

Moving Average (Variable)

Chỉ báo về xung lượng (Momentum Indicators)

MACD

Relative Strength Index

Stochastic Oscillator

Swing Index

Trix

Chỉ báo theo chu kỳ (Cycle Indicators)

Fibonacci

Chỉ báo cường độ thị trường (Market Strength Indicators)

Money Flow Index

Moving Average (Volume Adjusted)

On Balance Volume

Volume

Chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance

Indicators)

Andrew's Pitchfork

Ichimoku Kinko Hyo

Trendlines

Chỉ báo về xu hướng (Trend Indicators)

Aroon

Directional Movement

Forecast Oscillator

Linear Regression Slope

Linear Regression Trendline

MACD

Moving Averages (all methods)

Parabolic SARPhân tích kỹ thuật chứng khoán
invest24h 1 tháng 3, 2022
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
Lợi ích của đầu tư chứng khoán