Các nhóm chỉ báo kinh tế
Các chỉ báo đi trước

Số giờ làm việc bình quân trong tuần của người lao động sản xuất (công nghiệp chế tạo)

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp ban đầu

Đơn hàng mới của các nhà sản xuất công nghiệp chế tạo (các ngành hàng hóa tiêu dùng và nguyên vật liệu)

Tỷ lệ những công ty báo cáo giao hàng chậm hơn

Đơn hàng mới của hàng hóa đầu tư ngoài lĩnh vực quốc phòng

Số lượng nhà ở tư nhân mới được cấp phép thông qua giấy phép xây dựng địa phương

Đường cong lợi suất: Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và lãi suất quỹ liên bang

Giá cổ phiếu, 500 cổ phiếu phổ thông

Tỷ lệ tăng trưởng cung tiền (M2)

Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng

chi-bao-kinh-te
Các chỉ báo đồng thời

Số người lao động trên bảng lương phi nông nghiệp

Thu nhập cá nhân trừ đi thanh toán chuyển giao

Sản xuất công nghiệp

Doanh số công nghiệp chế tạo và thương mại

Các chỉ báo trễ

Thời gian thất nghiệp bình quân

Tỷ lệ tồn kho thương mại trên doanh số

Thay đổi của chỉ số chi phí lao động trên đơn vị sản lượng

Lãi suất cơ bản bình quân của các ngân hàng

Cho vay thương mại và công nghiệp đang lưu hành

Tỷ số tín dụng trả góp của người tiêu dùng trên thu nhập cá nhân

Thay đổi chỉ số giá tiêu dùng đối với các ngành dịch vụCác nhóm chỉ báo kinh tế
invest24h 1 tháng 3, 2022
Chia sẻ bài này
Thẻ
Lưu trữ
Cách đọc bảng giá chứng khoán TCBS