DMC – ĐỊNH GIÁ ĐÃ THỰC SỰ HẤP DẪN

dmc-co-ban-

ĐIỂM NHẤN NGÀNH

Ngành dược Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tăng trưởng kép  – CARG đến 2024 khoảng 10,6%

tăng trưởng chi tiêu thuốc bình quân đầu người khoảng 14%

Xu hướng M&A ngành dược, đặc biệt các doanh nghiệp dược Việt Nam được chú ý từ các nhà đầu tư nước ngoài

Xu hướng mở rộng các nhà máy từ chuẩn WHO-GMP lên chuẩn EU-GMP nâng cao khả năng cạnh tranh và đấu thầu thuốc nhóm 1 nhóm 2 trên kênh ETC.

Thông tư 15/2019/TT-BYT sửa đổi quy định về đấu thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở công lập là lợi thế cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy đạt chuẩn EU-GMP. Chúng tôi nhận thấy điều này khá bất lợi cho DMC khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp như IMP PME…..trên kênh ETC

Thoái vốn các doanh nghiệp ngành dược 2020, trong đó SCIC dự kiến thoái vốn DMC

Định giá ngành dược Việt Nam hiện nay con rẻ so với khu vực và trên thế giới khi PE ngành 12,28 và PB ngành 2,21

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

Nguyên liệu dược phẩm và yếu tố đầu vào

Nguồn nguyên liệu đầu vào thiếu hụt trong ngắn hạn do ảnh hưởng từ dịch bệnh đến Trung Quốc và ấn Độ( nguồn cung 80% API)

Chúng tôi nhận thấy DMC nhập khẩu API chủ yếu từ Trung Quốc và chính sách giảm thời gian hàng tồn kho (vòng quay hàng tồn kho tăng liên tục qua các năm) nên trong Quý I bị ảnh hưởng bởi việc thiếu hụt nguyên liệu đầu vào khiến kết quả kinh doanh sụt giảm 15%

Về trung dài hạn giá nguyên liệu đầu vào xu hướng tăng ảnh hưởng đến Biên lợi nhuận DMC

Nguồn sản phẩm phân phối cho tập đoàn mẹ Abbott

DMC có ưu thế từ sự hỗ trợ tích cực của cổ đông chiến lược là Tập đoàn Dược phẩm Abbott (Hoa Kỳ). Trong chiến lược hợp tác, Abbott hỗ trợ Domesco xây nhà máy mới chuẩn PIC/S, hỗ trợ công nghệ và tư vấn kỹ thuật, đồng thời Abbott nhượng quyền một số sản phẩm phân phối qua Domesco.

Yếu tố tăng trưởng của DMC trong dài hạn quyết định nhiều bởi sự hỗ trợ từ Abbott

Yếu tố đầu ra
Kênh ETC

Thông tư 15/2019/TT-BYT hiện tại là yếu tố bất lợi đối với doanh nghiệp DMC. DMC hiện tại đáp ứng chuẩn WHO-GMP sẽ chịu thua thiệt khi cạnh tranh với các doanh nghiệp ngành dược đáp ứng chuẩn EU-GMP. Dự kiến Abbott hỗ trợ DMC đầu tư nhà máy đạt chuẩn PIC/S

Giá thầu thuốc giảm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của DMC trên kênh ETC

Kênh OTC

DMC là một trong những doanh nghiệp thế mạnh kênh OTC khi sở hữu hệ thống phân phối rộng

DMC có xu hướng chuyển cơ cấu doanh thu sang OTC, tránh phụ thuộc vào chính sách bộ y tế

Sản phẩm

Đại hội cổ đông 2020 đáng chú ý việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh các sản phẩm như đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn….kết quả kinh doanh quý 2 và 3 được hỗ trợ từ các sản phẩm này

DMC nhận được sự hỗ trợ từ tập đoàn mẹ Abbott dự kiến thông qua sản xuất và phân phối các sản phẩm từ Mỹ Cannada

Như vậy, Chúng tôi cho rằng DMC là doanh nghiệp đã bước vào chu kỳ tăng trưởng ổn định thị phần ổn định. Vấn đề duy trì tăng trưởng DMC phụ thuộc vào việc phân phối sản phẩm từ tập đoàn mẹ, các sản phẩm mới và nâng cấp nhà máy đạt chuẩn PIC/S

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
cơ cấu vốn kinh doanh

DMC là doanh nghiệp có cơ cấu tài chính lành mạnh, đặc biệt không có nợ vay

tỷ lệ đòn bẩy thấp, tỷ lệ nợ ngắn hạn / tổng tài sản thấp, nợ dài hạn gần như không có

Vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng qua các năm, Nợ vay xu hướng giảm cho thấy DMC quản trị tài chính rất tốt

DMC không có rủi ro về tài chính trong ngắn hạn và trung hạn

co-cau-von

Khả năng thanh toán

khả năng thanh toán liên tục cải thiện qua các năm thể hiện tăng trưởng về khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh

Chúng tôi cho rằng DMC không có rủi ro mất khả năng thanh toán

kha-nang-thanh-toan

Phân tích hiệu quả hoạt động

Đối với một doanh nghiệp không nợ vay sử dụng đòn bẩy thấp như DMC duy trì tỷ lệ ROE ROA  mức cao qua các năm cho thấy doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Biên Lợi nhuận chung ngành dược và DMC khá cao

Tuy nhiên mức tăng trưởng giảm dần cho thấy DMC đang bị cạnh tranh cao với các doanh nghiệp khác trong ngành

Lợi nhuận DMC tập trung chính từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hoạt động đầu tư và tài chính chiếm tỷ trọng thấp

hoat-dong-kinh-doanh-dmc

Chúng tôi nhận thấy vòng quay hàng tồn kho tăng và vòng quay khoản phải thu giảm qua các năm cho thấy trong ngắn hạn DMC đang giảm thời gian lưu kho hàng hoá và bị chiếm dụng vốn ngắn hạn tăng. Chính sách giảm thời gian lưu kho giúp DMC tối ưu hiệu quả hoạt động ngắn hạn. Tuy nhiên, rủi ro gặp phải khi thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và dự trữ tồn kho ít

Biên lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ 2015-2018 tuy nhiên có dấu hiệu tăng trưởng ổn định thời gian gần đây

hieu-qua-kinh-doanh

Lưu chuyển tiền tệ

DMC duy trì dòng tiền dương qua các năm và đảm bảo khả năng thanh khoản khi dòng tiền luôn đáp ứng được nợ ngắn hạn

CFO tăng dần qua các năm giúp DMC có thể tự tài trợ cho việc đầu tư và hạn chế vay

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng với một doanh nghiệp tốc độ tăng trưởng ổn định và đang gặp áp lực cạnh tranh như DMC và cần nâng cấp nhà máy thì lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư DMC thấp là điều không tốt

CFO/CAPEX cho thấy trong ngắn hạn doanh nghiệp vẫn chưa có đầu tư mạnh cho việc nâng cấp nhà máy thiết bị

luu-chuyen-tien

So sánh với các doanh nghiệp trong ngành

Về biên Lợi nhuận và ROA của DMC ở mức cao trong ngành dược cho thấy việc thị trường đang định giá DMC ở mức PE bằng 7,86 là thấp so với tiềm năng doanh nghiệp

so-sanh-nganh

so-sanh-duoc

Phân tích Dupont

Qua phân tích Dupont 3 nhân tố và 5 nhân tố chúng tôi nhận thấy DMC hiệu quả kinh doanh DMC ít chịu ảnh hưởng bởi thuế và lãi vay. Hiệu quả kinh doanh DMC ảnh hưởng nhiều bởi biên lợi nhuận và hiệu quả sử dụng tài sản

dmc-phan-tich

ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá P/E và chiết khấu dòng tiền tự do FCFF để định giá DMC

Định giá PE

Dự phóng doanh thu 2020 : 1502 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 232 tỷ đồng

EPS dự kiến : 6680 đồng

PE dự phóng 10,42

Gía trị : 69,605 đồng

Định giá chiết khấu dòng tiền tự do FCFF

các giả định của mô hình

WACC 2020 10.48%

Lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 10 năm 4.74%

CARG Lợi nhuận sau thuế 2%/năm

thời gian dự phóng 5 năm

Kết quả dự phóng

Tổng giá trị hiện tại dòng tiền doanh nghiệp: 2822 tỷ đồng

giá trị vốn chủ sở hữu 2640 tỷ đồng

giá trị cổ phiếu: 76,042 đồng

Kết quả Định giá

Gía trị DMC= 69,605*50%+76,042*50%= 72,823 đồng

Như vậy DMC đang giao dịch Undervalued 29.96%

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Tương quan Vnindex DMC và ngành dược

Biểu đồ tương quan cho thấy DMC và ngành dược đã tạo đỉnh dài hạn trước thị trường chung và bước vào pha suy giảm từ giữa 2017

DMC đã giảm mạnh hơn trung bình ngành và thị trường chung trong 3 năm

Chart ngày và tuần đều cho tín hiệu chạm ngưỡng đảo chiều xu hướng. DMC đang nỗ lực tạo trend tăng ngắn hạn và trung hạn

Hiện tại DMC đang gặp kháng cự mạnh quanh vùng giá 55. Chúng tôi kỳ vọng DMC break cản quanh khu vực 55 trong thời gian tới

RỦI RO ĐẦU TƯ

rủi ro thanh khoản

rủi ro thị trường chung 2020 biến động mạnh

rủi ro cạnh tranh gia tăng giữa các doanh nghiệp trong ngành

rủi ro giá nguyên liệu đầu vào tăng

By Trần Hảo

Founder/Admin: invest24h Phone/zalo: +84914242192 Skype: vanhao1012