Đối tác

Chương trình Đối tác liên kết

Tận hưởng hoa hồng chia sẻ doanh thu từ đơn hàng, bằng cách giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ phân tích - đào tạo tại invest 24h

Tham khảo sản phẩm dịch vụ Tại đây

Chúng tôi cung cấp những gì cho đối tác liên kết

Hình thức chia sẻ doanh thu luỹ tiến hấp dẫn lên đến 50%

Cookie kéo dài đến 15 ngày

Tiếp nhận khách hàng đơn giản để có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn

Hoa hồng được đảm bảo thanh toán

Tính minh bạch trong các báo cáo được dựa trên trình quản lý tự động

Tài liệu marketing theo yêu cầu của đối tác

Để đăng ký trở thành đối tác liên kết, bạn vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu sau đây register.

Nếu bạn đang có tài khoản đối tác liên kết, vui lòng truy cập trang đối tác log in

doi-tac-lien-ket-invest24h

Các bước kiếm thu nhập với chương trình Đối tác liên kết invest 24h

Chương trình đối tác liên kết invest 24h chỉ thực hiện hình thức bán hàng trực tiếp đến khách hàng của bạn, nhận hoa hồng trực tiếp từ đơn hàng thành công. Hoa hồng đối tác sẽ nhận được từ 20-50% doanh thu đơn hàng và tối thiểu là mức chia sẻ doanh thu 20%

Chúng tôi không có nhu cầu và cũng không muốn hợp tác với các sales phát triển theo hình thức đa cấp

Bước 1

Đăng ký tài khoản đối tác tại đây register.

Bước 2

Chúng tôi sẽ duyệt những đơn đăng ký đáp ứng yêu cầu của chương trình

Bạn sẽ nhận được email thông báo đăng ký thành công tài khoản và thông tin tài khoản đối tác sau khi được duyệt

Bước 3

Giới thiệu đến khách hàng tiềm năng của bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ tại invest24h thông qua đường link giới thiệu

Lợi thế trong chương trình này là sử dụng cookie kéo dài đến 15 ngày. Tức là khách hàng truy cập qua đường link giới thiệu của bạn và trong vòng 15 ngày sau đó miễn là khách hàng không truy cập đường link của đối tác khác. Khách hàng mua hàng trong 15 ngày này sẽ tự động được hệ thống tính là khách của bạn

Bước 4

Theo dõi hiệu suất và nhận hoa hồng từ các giao dịch thành công

Tham khảo: Thoả thuận đối tác liên kết

Liên hệ

Mr: Trần Hảo

Phone: 0914242192